ຫໍສະໝຸດເພື່ອສຸຂະພາບໄດ້ເກີດຂຶ້ນຈາກແນວຄວາມຄິດປະສົມປະສານລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະເປັນບ່ອນສະໝອງຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການດູແລ ຮັກສາສຸຂະພາບຕາມແບບວິຖີທຳມະຊາດ ແລະ ຄວາມເປັນຫໍສະໝຸດເກົ່າຂອງຕຶກອາຄານສະຖານທີ່ ພ້ອມທັງເປັນການອະນຸລັກຮັກສາຕຶກສະໃໝເກົ່າທີ່ມີເຕັກນິກສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ແໜ້ນໜາ ແລະ ຫາເບິ່ງໄດ້ຍາກໃນປະຈຸບັນ.

ຮ້ານອາຫານ ຫໍສະໝຸດ ເພື່ອ ສຸຂະພາບ ຈຶ່ງໄດ້ສ້າງຕັ້ງດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈເພື່ອໃຫ້ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ເຊິ່ງແຕ່ກ່ອນໄດ້ເປັນຫໍສະໝຸດແຫ່ງຊາດລາວ ໃຫ້ກັບມາມີຊີວິດອີກຄັ້ງ ໃນຮູບແບບຂອງຮ້ານອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບໂດຍຍັງຄົງຮັກສາຄວາມເປັນຫໍສະໝຸດ ແລະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳອັນເກົ່າແກ່ໄວ້ຄືເກົ່າ, ໂດຍເນັ້ນຄວາມຮູ້, ການສົ່ງເສີມການອ່ານ ພ້ອມທັງຫັ່ນມາສະໝອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບດ້ານສຸຂະພາບ, ດ້ານຄຸນນະທຳ ແລະ ຄວາມຮູ້ດ້ານຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ເຂົ້າມາໃນຮ້ານໄດ້ອ່ານປຶ້ມທີ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທີ່ສາມມາດຊ່ວຍສົ່ງເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ.

ຮ້ານອາຫານ ຫໍສະໝຸດເພື່ອສຸຂະພາບ (The Living Library) ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນ ປາງຄໍາ, ບ້ານ ຊຽງຢືນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເປີດຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 29.09.2019 ເປັນຮ້ານອາຫານທີ່ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າດ້ວຍລົດຊາດອາຫານທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ ແຕ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ຄົງຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການຂອງອາຫານ, ໂດຍເນັ້ນຄວາມສົດໃໝ່ຂອງວັດຖຸດິບ, ໃສ່ໃຈທຸກຂັ້ນຕອນໃນການປຸງແຕ່ງ ຕາມຫຼັກທໍາມະຊາດ ໂດຍປາສະຈາກເນື້ອສັດ, ແຕ່ເມື່ອໄດ້ສຳພັດກັບລົດຊາດຂອງອາຫານຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ພິເສດ ລົດຊາດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງຮ້ານ. ດ້ານອາຫານ ກໍ່ຈະມີ ອາຫານລາວ, ອາຫານຕ່າງປະເທດ, ເຄື່ອງດື່ມເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ຂອງຫວານຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ມາສໍາຜັດກັບລົດຊາດ ແລະ ລາຍການອາຫານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ວັດຖຸດິບທີ່ໃຊ້ໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມາຈາກແຫຼ່ງຜະລິດຈາກທໍາມະຊາດ ພາຍໃນປະເທດ ເປັນພືດຜັກປອດສານພິດ 100% ພ້ອມກັນນີ້ຍັງເປັນການຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນປະເທດໄປດ້ວຍກັນ.

ນອກຈາກນີ້ ຮ້ານເຮົາກໍ່ໄດ້ໃສ່ໃຈບັນຍາກາດສະຖານທີ່, ການຕົບແຕ່ງທາງໃນ ແລະ ນອກ ແຕ່ຍັງຄົງຮັກສາອາຄານໄວ້ຄືເກົ່າເນັ້ນຄວາມເປັນທຳມະຊາດ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ້ານທີ່ເຂົ້າມາຮັບປະທານອາຫານ ຮູ້ສຶກສະບາຍ, ປອດໂປ່ງ ແລະ ຜ່ອນຄາຍ.

ຮ້ານອາຫານຂອງພວກເຮົາ ພູມໃຈນໍາສະເໜີອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ສົດໃໝ່ ພ້ອມທັງຄົງຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງລົດຊາດໄວ້ຄືເກົ່າ, ໂດຍການຄັດເລືອກວັດຖຸດິບຈາກແຫຼ່ງທໍາມະຊາດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ອາຫານທີ່ດີ ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງບັນດາລູກຄ້າທຸກທ່ານ.

ພວກເຮົາພູມໃຈໃນຄວາມສົດໃໝ່ ແລະ ຄວາມດັ້ງເດີມຂອງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຂອງພວກເຮົາ. ຜັກສົດໃໝ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ວັດຖຸດິບແຕ່ລະຢ່າງແມ່ນໄດ້ຮັບມາຈາກທັງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຮ້ານຄ້າທີ່ມີມາດຕະຖານ ແລະ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນວົງກວ້າງ. ທີມຄົວຂອງເຮົາໄດ້ຕຽມອາຫານທຸກຈານພາຍໃນຄົວດ້ວຍຄວາມໃສ່ໃຈໂດຍຄຳນຶງເຖິງສຸຂະພາບເປັນຫຼັກ, ບໍ່ນຳໃຊ້ແປ້ງນົວ, ຄົງຄວາມເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອີງໃສ່ສຸຂະພາບເປັນຫຼັກ.

ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕອບສະໜອງຂອງວັດຖຸດິບແມ່ນຖືກຄວບຄຸມໂດຍການເລືອກຜັກ, ໝາກໄມ້ ແລະດອກໄມ້ກິນໄດ້ທີ່ປອດສານພິດຈາກຜູ້ສະໜອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ໄວ້ວາງໃຈ. ລົດຊາດທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ, ກິ່ນອາຍ ແລະ ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງອາຫານທີ່ພວກເຮົາສ້າງສັນຂຶ້ນມາແມ່ນຂອງຂວັນຈາກທຳມະຊາດຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຍາກທີ່ຈະຕ້ານທານໂດຍທີມງານຂອງພວກເຮົາ.

ຢູ່ທີ່ຮ້ານອາຫານຫໍສະໝຸດເພື່ອສຸຂະພາບ, ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າອາຫານແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຊີວິດທີ່ມີສຸຂະພາບດີ ແລະມີຄວາມສຸກ. ນອກເໜືອຈາກລົດຊາດທີ່ຖືກເຕີມເຕັມແລ້ວ, ວັດຖຸດິບຍັງໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເພື່ອປະໂຫຍດທີ່ມີຕໍ່ສຸຂະພາບ. ປະໂຫຍດຂອງແຕ່ລະຈານແມ່ນຈະຖືກຂຽນລະບຸໄວ້ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໝັ້ນໃຈວ່າສິ່ງທີ່ທ່ານຮັບປະທານຈະເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າພໍໃຈ ແລະ ສົ່ງຜົນບວກຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງທ່ານ.